Wij beschikken over ruime ervaring bij het toepassen van duurzame maatregelen. Bij de engineering schenken wij ruime aandacht aan duurzame techniek. Daarnaast wordt milieuvriendelijk gedrag in de bedrijfsvoering nagestreefd en gestimuleerd.

Bij beslissingen op het gebied van de bedrijfsvoering krijgen veiligheid, gezondheid en milieu veel aandacht, naast economische aspecten. Zo trachten wij het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren. Bovendien proberen wij ons eigen energieverbruik middels PV panelen zelf op te wekken en wordt ons afval zorgvuldig gescheiden en afgevoerd. Bovendien gebruiken we zo min mogelijk magazijnruimte. De materialen worden namelijk zoveel mogelijk direct op de bouw of project geleverd om het aantal verkeersbewegingen te beperken.

Vanzelfsprekend draagt ook Vevatec een steentje bij aan een beter milieu. Daarom proberen wij zo veel mogelijk digitaal te werken. U ontvangt daardoor stukken eerst in PDF per E-mail en kunnen op verzoek of desgewenst in originele witdruk verstrekt worden.